View Studio không được cá nhân hóa thành công

 Hỏi:

Cố gắng mở View Studio và nhận thông báo "View Studio không được cá nhân hóa thành công". Ai đã từng gặp phải trường hợp này chưa?


Đáp:

Có một ghi chú kỹ thuật về cách cài đặt một bản vá tùy thuộc vào phiên bản của View Studio bạn đang sử dụng.

Nhận xét