Allen-Bradley EP9: Bộ định thời Timer PLC

 Timer trong PLC Allen-Bradley


1 Timer On Delay

Dùng để bật hoặc tắt 1 đầu ra sau khi timer (bộ định thời) được kích hoạt và đếm trong một khoảng thời gian định trước. Mỗi khi đầu vào bị ngắt thì lệnh TON sẽ được reset lại (giá trị trong Accum về 0).Ví dụ:

Khi Start được kích hoạt, bộ định thời T1 có điện và bắt đầu đếm thời gian từ 0-10s (quan sát giá trị của Accum). Trong khoảng thời gian 10s này tiếp điểm T1.TT on, Den_a bật và T1.DN off, Den_b tắt. Sau khi hết 10s tiếp điểm T1.TT off, Den_a tắt, T1.DN on, Den_b sáng. Khi Start ngừng được kích hoạt thì bộ định thời T1 sẽ được reset lại (giá trị trong Accum trở về 0).


2. Timer Off DelayDùng để bật hoặc tắt 1 đầu ra sau khi đầu vào của bộ định thời tắt một khoảng thời gian định trước. Mỗi khi đầu vào bộ định thời được kích hoạt, lệnh TOF sẽ được reset lại (giá trị trong Accum trở về 0).


Ví dụ:


Khi Start được kích hoạt, bộ định thời T2 có điện Den_a tắt, Den_b bật. Khi ngừng kích hoạt Start sẽ ngắt điện của T2, khi đó T2 sẽ đếm từ 0-10s (xem trong Accum), trong 10s này tiếp điểm T1.TT on Den_a bật (lúc này Den-b vẫn bật). Sau khi đếm xong 10s, các tiếp điểm T2.TT và T2.DN đều off, cả Den_a và Den_b đều tắt. Lúc này giá trị trong Accum vẫn giữ 10s và khi đầu vào T2 on trở lại thì nó được reset ( giá trị trong Accum về 0).


3. Retentive Timer OnHàm thời gian có nhớ dùng để bật hoặc tắt một đầu ra khi điều kiện đầu vào là đúng. Khi mất nguồn hàm RTO tiếp tục duy trì tại giá trị tại lúc dừng (.ACC vẫn giữ nguyên giá trị). Muốn reset lệnh RTO ta phải dùnglệnh RES để xóa giá trị trong .ACC.Ví dụ:Khi Start được kích hoạt, bộ định thời T3 có điện và sẽ bắt đầu đếm thời gian từ 0-30s, trong khoảng thời gian khi T3 đang đếm thì Den_a bật, Den_b tắt. Giả sử khi đang đếm đến 10s thì Start off, khi đó giá trị trong Accum vẫn giữ nguyên ở 10s (10000), cả Den_a và Den_b26 đều tắt. Khi Start on trở lại T3 lại tiếp tục đếm thời gian từ giá trị 10s, Den_a bật. Sau khi đếm xong 30s thì Den_a tắt, Den_b bật. Khi này dù Start có off thì do T3 không được reset lại nên Den_b vẫn sáng.

Khi tiếp điểm reset on, lệnh RES sẽ reset lại bộ định thời T3 (xóa giá trị trong Accum về0), Den_b tắt.


Note: Hướng dẫn và hình ảnh minh họa được thực hiện với,
Phần mềm PLC hãng Allen-Bradley:

  • RSLinx Classic.
  • RSLogix 5000 Enterprise Series.
  • RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor.
Phần cứng:
  • PLC CompactLogix PLC 1769-L32E / PLC ControlLogix

>> Hướng dẫn PLC Allen-Bradley cho người mới bắt đầuNhận xét