TwinCAT 3 EP1: Sử dụng laptop như IPC Beckhoff (Ví dụ: kết nối với EK1100)

Hướng dẫn dùng máy tính cá nhân (PC/ Laptop) như một IPC BeckhoffNếu không có IPC của hãng Beckhoff, có thể dùng trực tiếp chiếc laptop hoặc máy tính bàn để chạy thử chương trình hoặc kết nối với các module I/O như một chiếc IPC Beckhoff thực sự.


Note: Cách này chỉ phù hợp để test chương trình hoặc trong hoạt động đào tạo/giáo dục. Không khuyến khích dùng trong môi trường công nghiệp, chạy liên tục 24/7.


1. Yêu cầu hệ thống

  • PC cài đặt sẵn phần mềm TwinCAT 3
  • Card mạng của PC sử dụng chip Intel
  • Coupler I/O - Dùng để test I/O vật lý bên ngoài (Ví dụ: EK1100)


2. Các bước thực hiện
  • Bước 1: Tạo 1 project trên phần mềm TwinCAT 3.
  • Bước 2: Install card mạng ethernet tương thích.
  • Bước 3: Đặt PC ở chế độ Config Mode và chọn Scan Box để bắt đầu quá trình quét thiết bị ngoại vi.
  • Bước 4: Viết chương trình và chạy test như bình thường (Nhớ chọn Target = Local)Xem thêm:

Nhận xét