[Có video] Hướng dẫn kết nối HMI Delta với PLC Delta DVP10MC qua cổng Ethernet

HMI Delta vs PLC Delta DVP10MC via Ethernet port

Kết nối HMI và PLC Delta1. Viết chương trình PLC cho Delta DVP 10MC trên phần mềm CANopen Builder
Chương trình PLC Delta DVP 10MC kết nối HMI
2. Tạo Project cho HMI Delta trên phần mềm DOPSoft
Chương trình HMI kết nối PLC Delta DVP10MC3. Cấu hình truyền thông giữa PLC và HMI qua cổng Ethernet (TCP/IP)
Cấu hình truyền thông PLC với HMI qua Ethernet4. Chạy thử
Thực hành lập trình từng bước và chạy thử
Nhận xét