[Có Video] Hướng dẫn kết nối HMI Delta với PLC Siemens S7-300 qua cổng Ethernet

 Hướng dẫn PLC Siemens S7-300 vs HMI Delta EthernetPLC Siemens S7 300 vs HMI Delta Ethernet


1. Tạo project Siemens S7-300 trên phần mềm TIA Portal2. Tạo project HMI Delta trên phần mềm DopSoft3. Cấu hình ttruyền thông cho HMI và PLC theo chuẩn Ethernet (ISO/TCP)4. Chạy thửVideo thực hành từng bước và chạy thử:
Nhận xét