Hướng dẫn màn hình HMI Fama

Hướng dẫn khắc phục lỗi PC không nhận cáp lập trình PLC Delta UC-PRG020-12A

 Sửa lỗi PC không nhận cáp PLC Delta UC-PRG020-12A

Cáp lập trình PLC Delta chưa nhận Driver


Cài đặt Driver cho UC-PRG020-12A
Cáp PLC đã nhận qua cổng COM7

Link download:  Delta UC-PRG020-12A Driver

Nhận xét