Hướng dẫn backup và restore HMI Siemens OP17, OP17, TP27, OP27, TD37, OP37 (WinCC Flexible Smart)

Sao lưu và khôi phục màn hình SIMATIC TP, OP (Simatic Prosave V16)Hướng dẫn backup các dòng màn hình HMI đời cũ của Siemens, đã ngưng sản xuất nhưng vẫn còn sử dụng trong một số nhà máy.
Hình ảnh minh họa được thực hiện với SIMATIC TP27 và Simatic Prosave (bản WinCC Flexible Smart).
Các model khác như OP17, OP17, OP27, TD37, OP37, ... thực hiện tương tự.

1. Kết nối màn hình  Simatic HMI với PC, sử dụng các cáp kết nối được hỗ trợ như  Profibus, MPI, TTY, RS232, RS422, RS485.
2. Đặt màn hình TP27 vào chế độ Transfer.
3. Chọn các chức năng sao lưu (backup) hoặc khôi phục (restore) tương ứng.

- Đặt màn hình HMI Siemens vào chế độ Serial Transfer

- Trong phần mềm SIMATIC Prosave V16 (Bản WinCC Flexible Smart 2008)

- Chọn backup để bắt đầu quá trình tạo file sao lưu cho màn hình HMI Siemens


- Quá trình backup HMI SIMATIC đang chạy


- Để bắt đầu khôi phục (restore) màn hình HMI Siemens từ 1 file đã tạo ra trước đó, chọn chức năng Restore trong phần mềm SIMATIC ProSave V16

- Quá trình khôi phục đang chạy


- Sau khi quá trình Restore hoàn tất, HMI và phần mềm ProSave sẽ hiện thông báo kết quả.


Nhận xét