Hướng dẫn khắc phục màn hình HMI Omron không nhận Driver USB | NS Series Windows 10

Update driver cổng USB màn hình Omron NS cho Windows 10


Trong một số trường hợp nhất định, Windows 10 64bit không tự nhận driver của cổng USB màn hình HMI Omron NS.  Cổng USB trên màn hình HMI Omron có thể dùng để Upload và Download chương trình màn hình.

- Khi bị lỗi/ thiếu Driver, sau khi cắm cáp USB kết nối màn hình với PC, trong phần Device Manager sẽ hiển thị thiết bị như bên dưới.

- Để sửa lỗi driver, chọn Update driver để bắt đầu quá trình cập nhật driver.-Chọn link tới đường dẫn "C:\Program Files (x86)\OMRON\Drivers\USB\PLC_NS\64bit"


-  Install để bắt đầu quá trình cài đặt

- Quá trình cập nhật cho HMI Omron NS đã hoàn tất


- Kiểm tra lại trong trình quản lý Device Manager, nếu có thiết bị USB với tên gọi "Omron NS Device" thì đã sữa lỗi driver thành công.
Bắt đầu sử dụng cổng USB như bình thường.

Xem thêm:
>> Hướng dẫn Upload chương trình HMI Omron NS qua cổng USB.
>> Hướng dẫn Upload chương trình HMI Omron NS qua cổng COM.

Nhận xét