Các thuộc tính High và Low EU trong quá trình chuyển đổi từ RSView sang FTView SE

Hỏi: 
Xin chào,

Tôi đã chuyển đổi từ RSView 32 sang FTView SE 14 (Trước đó, tôi đã thử FTView 12 và đã gặp một số khó khăn nên tôi đã chuyển lên phiên bản 14).

Vấn đề ở đây là khi tôi chạy ứng dụng, nó thông báo cho tôi "Không thể hiện đối tượng "Group114". Thẻ (#367\RUN_FDBK)" không hỗ trợ thuộc tính "High EU".
Điều này xảy ra với nhiều thẻ.

Vấn đề ở đây là tôi không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào chỉ cho tôi làm gì trong trường hợp này.

Ngoài ra, hệ thống/BlinkFast chạy chậm hơn rất nhiều trong FTView SE so với trong RSView.

Ai có biết phải làm gì không?

Xin cảm ơn.

Đáp:
FactoryTalk View hỗ trợ những gì họ gọi là Direct Reference Tags và HMI Tags. HMI Tags yêu cầu bạn tạo một thẻ trong FTV và cấu hình các thuộc tính cho thẻ đó (analog hoặc kỹ số, giá trị tối thiểu/tối đa, tỷ lệ, mô tả...). RSView32 có tương đương của HMI tags. Direct Reference tags không yêu cầu bất kỳ thiết lập nào trong FTV. Bạn chỉ cần trỏ đến thẻ đã tồn tại trong nguồn dữ liệu của bạn (PLC). Kết quả là, khi bạn trỏ đến một tham chiếu trực tiếp trong PLC, bạn chỉ nhận được giá trị hiện tại của thẻ đó. Bạn không nhận được mô tả hoặc các giá trị tối thiểu/tối đa. Nếu hoạt ảnh của bạn chỉ định sử dụng các giá trị tối thiểu và tối đa của thẻ, điều này hoạt động tuyệt vời cho một HMI tag. Nhưng nó không hoạt động cho các tham chiếu trực tiếp. Vì vậy, sửa lỗi, như đã đề cập, là nhập thủ công các giá trị tối thiểu và tối đa.

Có vẻ như bạn có thể đang sử dụng các tham số (#367) với HMI Tags. Có thể có khả năng rằng việc sử dụng giá trị tối thiểu và tối đa của thẻ không được hỗ trợ thông qua một tham số. Tôi không nhớ liệu tôi đã thử qua điều đó hay không. Một lần nữa, cách khắc phục sẽ là chỉ định các giá trị tối thiểu và tối đa.

Về BlinkFast tag, bạn sẽ cần thay đổi tốc độ cập nhật của hiển thị để thấy thẻ cập nhật nhanh hơn. Mặc định của hiển thị là 1 giây một lần cập nhật. Mọi thứ trên màn hình đều cập nhật theo tốc độ cập nhật. FTV không có các lớp quét như RSV32.

Nhận xét