Trợ giúp với bộ điều khiển lập trình cũ CUTLER-HAMMER D100

Hỏi:
Xin chào mọi người, Tôi biết rằng đây là một thiết bị cũ nhưng chúng tôi có một bộ điều khiển d100 trong máy đóng gói của chúng tôi, nó đột ngột ngừng hoạt động. Khi các đầu vào được nhấn, đèn tương ứng thì sáng, nhưng không có đèn đầu ra nào sáng, Ngoài ra, các đèn chẩn đoán đều tắt.

Tôi đang xem qua tài liệu và nó nói rằng pin không thể được tháo ra cho đến khi máy được tắt và prom được sao lưu.

Khi được chẩn đoán, pin đã được ngắt kết nối và máy đã được bật lên trong khi pin được tháo ra, điều này có thể đã làm mất ram không.

Vì các đèn chẩn đoán không bật lên, chúng tôi đang tự hỏi liệu toàn bộ bo mạch có vấn đề không.

Và nếu vậy, việc mua một cái mới có sửa được vấn đề hay không hay nó cũng cần được lập trình mới?

Cuối cùng, có một công ty hoặc một cá nhân nào đó có thể sửa chữa các bộ điều khiển này hoặc thậm chí cập nhật chúng lên một thứ gì mới không?

Bất kỳ sự giúp đỡ hoặc đầu vào nào đều được đánh giá cao.

Đáp:
Đúng vậy, nếu bạn tháo pin ra khi thiết bị đã tắt nguồn, thì chương trình được lưu trong RAM sẽ bị mất. Nếu bạn có PROM phụ kiện và chương trình đã được sao lưu vào đó, bạn có thể lấy lại từ PROM và khôi phục chương trình vào RAM. Nếu bạn không có PROM hoặc chương trình chưa từng được sao lưu, hy vọng bạn có bản giấy, vì ai đó sẽ phải lập trình lại nó. Mua một đơn vị khác vẫn phải được lập trình, bằng cách lấy từ PROM hoặc gõ lại bằng tay.

Hầu hết bất kỳ hệ thống tích hợp nào cũng có thể giúp bạn nâng cấp lên một thiết bị mới, nhưng họ sẽ cần một chương trình để chuyển đổi... hy vọng là một bản in giấy của logic hiện tại.

Nhận xét