Hướng dẫn Upload bảng cấu hình phần cứng PLC IO Table - PLC Omron

Hướng dẫn Upload bảng cấu hình phần cứng PLC Omron


Sau khi Upload chương trình PLC Omron về máy tính, nếu vẫn thiếu cấu hình phần cứng (IO Table), có thể thực hiện các bước sau để tải cấu hình hardware của PLC Omron về máy tính theo các bước sau:


Xem thêm:

Nhận xét