Sơ đồ cáp lập trình PLC, HMI Omron RS-232C kết nối với máy tính

Sơ đồ cáp lập trình PLC, HMI Omron qua cổng RS-232C
Trong một số trường hợp nhất định, nếu không thể mua cáp lập trình chính hãng Omron hoặc không có sẵn. Có thể tự làm cáp lập trình cho PLC Omron CJ/CS/CQ theo sơ đồ trên.

Sơ đồ cáp lập trình trên đã được kiểm tra thành công với các PLC Omron như:
- PLC Omron SYSMAC CS1H-CPU65H

- PLC Omron SYSMAC CS1G-CPU44H

- PLC Omron SYSMAC CS1H-CPU44H (Card truyền thông 1900)

Xem thêm:

>> Hướng dẫn Upload chương trình PLC Omron CS1/ CS1G/ CS1H/ CS1D/ CJ1/ CJ2M/ CJ2H/ CP1E/ CP1L/ CP1H/ CPM1A

>> Hướng dẫn Upload bảng cấu hình phần cứng PLC IO Table

Nhận xét