Hướng dẫn màn hình HMI Fama

Hướng dẫn Upload chương trình HMI Omron NS qua cổng USB

Tải chương trình màn hình HMI Omron NS về máy tính
Các bước để Transfer chương trình màn hình Omron NS về máy tính (Upload). Các dòng HMI khác của hãng Omron thực hiện tương tự.

- Kết nối PC và HMI bằng cáp USB


- Từ thanh Menu của phần mềm Omron CX-Designer, chọn PT -> Transfer ->  Transfer From PT- Vào mục Setting để cài đặt cấu hình cổng kết nối PC - HMI


- Lựa chọn cổng USB và ấn OK


- Nếu cấu hình và cáp kết nối đúng, màn hình HMI Omron sẽ tự động chuyển sang trạng thái Transfer với thông báo như bên dưới.- Quá trình Transfer dữ liệu


- Upload chương trình hoàn thành. File project đã được chuyển về PC, ấn Save để lưu lại. Xem thêm:

Nhận xét